Welkom bij CentralNed !

Afval, door de eeuwen heen, wereldwijd, onvermijdelijk en onophoudelijk. Ook in de moderne, stedelijke omgeving een belangrijk thema. Leefbaarheid, kwaliteit en veiligheid hangen er nauw mee samen.

CentralNed biedt u een innovatieve, schone en efficiente manier van afvalinzameling.
Betrouwbaar, duurzaam en inpasbaar in elke omgeving.

Ondergronds transport van ons afval maakt de weg vrij voor een optimale benutting van de (bovengrondse) ruimte. Vrijheid van ontwerp, ruimte voor kernactiviteiten. Met dit Ondergronds Afval Transportsysteem, kortweg OAT, ligt efficient en effectief afvalmanagement onder handbereik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toon alle berichten
home | vacatures | contact
CentralNed - Home
©2007 centralned | disclaimer