Almere

In Almere zijn ongeveer 1.400 huishoudens en 300 bedrijven op het systeem aangesloten en circa 100 prullenbakken in de openbare ruimte van het stadscentrum.

Klaas Wolzak, teamleider stadsreiniging Almere

“We werken intensief samen en vullen elkaar goed aan. Voortdurend gaan we na welke innovaties mogelijk zijn en hoe we onze milieudoelstellingen en logistieke processen kunnen verbeteren. We zijn ook trots op het systeem zoals het nu werkt. Het zijn de kroonjuwelen van de stadsreiniging.”

De eerste gemeente in Nederland

Almere was in 2003 de eerste gemeente van Nederland die een OAT heeft laten aanleggen. Het systeem bestaat uit een netwerk van stalen buizen met een diameter van vijftig centimeter en een totale lengte van circa tien kilometer. Het ondergrondse netwerk is opgedeeld in verschillende secties die afzonderlijk in- en uitgeschakeld kunnen worden.

Bewoners en bedrijven kunnen via drie inwerpzuilen drie verschillende fracties aanbieden: restafval, organisch afval en papier en karton.

Onder de inwerpzuil voor papier en karton zit een shredder die ervoor zorgt dat het ingeworpen materiaal voldoende klein is om te worden afgezogen. Het buizennetwerk is aangesloten op een centrale terminal. Van hieruit wordt het aangeboden afval per fractie opgezogen en na aankomst opgeslagen in een van de drie grote perscontainers. Hiervoor wordt de aanzuigbuis automatisch aangesloten op de container voor de betreffende fractie. Circa drie keer per week voert een vrachtwagen vervolgens een container met afval af.

André Rusch, regisseur van Team Schoon van Almere

“Het mooie van het systeem is dat je 24 uur per dag je afval kunt aanbieden. Dat is niet alleen aantrekkelijk voor onze klanten, maar zorgt er ook voor dat er nauwelijks afval naast de inwerpzuilen wordt geplaatst. Daardoor hebben we veel minder last van zwerfvuil dan op locaties met standaard ondergrondse afvalstations. Dat past heel goed bij ons streven om een stad zonder afval te zijn.”